logo

Tên khác: Národní tím

Huấn luyện viên:  Michal Bílek

Đội trưởng : Tomas Rosicky

Xếp hạng FIFA: 32 (4.2011)

Giải thưởng:

World cup : Vòng bảng, 2006

Euro: Hạng nhì, 1996

Màu áo: trắng – xanh ; đỏ - xanh

Avatar