logo

 

Tên: Montpellier Hérault Sport Club

 

Biệt danh: MHSC, La Paillade

 

Thành lập: 1974

 

HLV: René Girard

 

Sân nhà: Stade de la Mosson

 

Web: http://www.mhscfoot.com/

Avatar