Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Malaysia 7 4 4 15
2 Singapore 3 2 3 8
3 Indonesia 2 1 3 6
4 Myanmar 2 1 0 3
5 Thái Lan 1 3 1 5
6 Philippines 1 1 2 4
7 Việt Nam 0 3 1 4
8 Lào 0 1 1 2
9 Brunei 0 0 2 2
10 Campuchia 0 0 2 2
11 Đông Timor 0 0 0 0
Thành tích đoàn Việt Nam
Ngày Môn Vận động viên HC
16/08 BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
17/08 BẮN CUNG (3 dây đồng đội nữ) Ngọc Huyền - Nhật Lệ - Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
18/08 BẮN CUNG (3 dây đồng đội nam - nữ) Kiều Oanh - Tiến Cương SEA games 29 - Huy chương đồng
19/08 ĐIỀN KINH (Marathon nữ) Hoàng Thị Thanh SEA games 29 - Huy chương bạc