Thứ hai, 1/8/2011 | 14:36 GMT+7
Thứ hai, 1/8/2011 | 14:36 GMT+7

Lịch đấu Ngoại hạng Anh 2011-2012

(thời gian thi đấu chính thức sẽ có thay đổi)
Lượt Ngày Giờ Sân MT CLB - CLB
Lượt 1 Thứ Bảy
31/12/2011
16h10 Pleiku 1 Hoàng Anh Gia Lai - Vicem Hải Phòng
18h30 B.Dương 2 Becamex Bình Dương - Kienlongbank K. Giang
Chủ Nhật
01/01/2012
16h10 Vinh 3 Sông Lam Nghệ An - Thanh Hóa
16h10 T.Nhất 4 Navibank Sài Gòn - Sài Gòn FC
16h10 H.Đẫy 5 CLB Bóng đá Hà Nội - Hà Nội T&T
16h10 N.Bình 6 XM The Vissai Ninh Bình - TĐCS Đồng Tháp
16h10 C.Lăng 7 SHB Đà Nẵng - Khatoco Khánh Hòa
Lượt 2 Thứ Bảy
07/01/2012
16h10 L.Tray 8 Vicem Hải Phòng - Navibank Sài Gòn
16h10 Đ.Tháp 9 TĐCS Đồng Tháp - Sông Lam Nghệ An
16h10 K.Giang 10 Kienlongbank K. Giang - CLB Bóng đá Hà Nội
18h30 T.Nhất 11 Sài Gòn FC - Hoàng Anh Gia Lai
Chủ Nhật
08/01/2012
16h10 H.Đẫy 12 Hà Nội T&T - Becamex Bình Dương
16h10 T.Hóa 13 Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng
18h30 N.Trang 14 Khatoco Khánh Hòa - XM The Vissai Ninh Bình
Lượt 3 Thứ Bảy
14/01/2012
16h10 T.Hóa 15 Thanh Hóa - Becamex Bình Dương
16h10 K.Giang 16 Kienlongbank K. Giang - Sài Gòn FC
16h10 H.Đẫy 17 CLB Bóng đá Hà Nội - Khatoco Khánh Hòa
18h30 C.Lăng 18 SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai
Chủ Nhật
15/01/2012
16h10 L.Tray 19 Vicem Hải Phòng - TĐCS Đồng Tháp
16h10 Vinh 20 Sông Lam Nghệ An - Hà Nội T&T
18h30 T.Nhất 21 Navibank Sài Gòn - XM The Vissai Ninh Bình
Lượt 4 Thứ Bảy
04/02/2012
16h10 Pleiku 22 Hoàng Anh Gia Lai - Navibank Sài Gòn
16h10 N.Bình 23 XM The Vissai Ninh Bình - Thanh Hóa
18h30 T.Nhất 24 Sài Gòn FC - Vicem Hải Phòng
Chủ Nhật
05/02/2012
16h10 Đ.Tháp 25 TĐCS Đồng Tháp - Khatoco Khánh Hòa
16h10 H.Đẫy 26 Hà Nội T&T - Kienlongbank K. Giang
16h10 B.Dương 27 Becamex Bình Dương - CLB Bóng đá Hà Nội
18h30 C.Lăng 28 SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An
Lượt 5 Thứ Bảy
11/02/2012
16h10 Pleiku 29 Hoàng Anh Gia Lai - CLB Bóng đá Hà Nội
16h10 H.Đẫy 30 Hà Nội T&T - Thanh Hóa
16h10 N.Bình 31 XM The Vissai Ninh Bình - Vicem Hải Phòng
18h30 B.Dương 32 Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An
Chủ Nhật
12/02/2012
16h10 Đ.Tháp 33 TĐCS Đồng Tháp - Navibank Sài Gòn
16h10 N.Trang 34 Khatoco Khánh Hòa - Kienlongbank K. Giang
18h30 T.Nhất 35 Sài Gòn FC - SHB Đà Nẵng
Lượt Ngày Giờ Sân MT CLB - CLB
Lượt 6 Thứ Bảy
18/02/2012
16h10 Vinh 36 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai
16h10 T.Hóa 37 Thanh Hóa - Sài Gòn FC
18h30 T.Nhất 38 Navibank Sài Gòn - Becamex Bình Dương
Chủ Nhật
19/02/2012
16h10 L.Tray 39 Vicem Hải Phòng - Khatoco Khánh Hòa
16h10 K.Giang 40 Kienlongbank K. Giang - XM The Vissai Ninh Bình
16h10 H.Đẫy 41 CLB Bóng đá Hà Nội - TĐCS Đồng Tháp
18h30 C.Lăng 42 SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T
Lượt 7 Thứ Bảy
25/02/2012
16h10 L.Tray 43 Vicem Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An
16h10 K.Giang 44 Kienlongbank K. Giang - Hoàng Anh Gia Lai
16h10 N.Trang 45 Khatoco Khánh Hòa - Sài Gòn FC
18h30 T.Nhất 46 Navibank Sài Gòn - Thanh Hóa
Chủ Nhật
26/02/2012
16h10 N.Bình 47 XM The Vissai Ninh Bình - Hà Nội T&T
16h10 H.Đẫy 48 CLB Bóng đá Hà Nội - SHB Đà Nẵng
18h30 Đ.Tháp 49 TĐCS Đồng Tháp - Becamex Bình Dương
Lượt 8 Thứ Sáu
02/03/2012
16h10 Vinh 50 Sông Lam Nghệ An - Kienlongbank K. Giang
16h10 N.Trang 51 Khatoco Khánh Hòa - Navibank Sài Gòn
Thứ Bảy
03/03/2012
16h10 T.Hóa 52 Thanh Hóa - CLB Bóng đá Hà Nội
18h30 B.Dương 53 Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng
Chủ Nhật
04/03/2012
16h10 Pleiku 54 Hoàng Anh Gia Lai - XM The Vissai Ninh Bình
16h10 H.Đẫy 55 Hà Nội T&T - Vicem Hải Phòng
18h30 T.Nhất 56 Sài Gòn FC - TĐCS Đồng Tháp
Lượt 9 Thứ Bảy
10/03/2012
16h10 Pleiku 57 Hoàng Anh Gia Lai - Khatoco Khánh Hòa
16h10 C.Lăng 58 SHB Đà Nẵng - Kienlongbank K. Giang
16h10 H.Đẫy 59 Hà Nội T&T - TĐCS Đồng Tháp
18h30 T.Nhất 60 Sài Gòn FC - CLB Bóng đá Hà Nội
Chủ Nhật
11/03/2012
16h10 T.Hóa 61 Thanh Hóa - Vicem Hải Phòng
18h30 B.Dương 62 Becamex Bình Dương - XM The Vissai Ninh Bình
16h10 Vinh 63 Sông Lam Nghệ An - Navibank Sài Gòn
Lượt 10 Thứ Sáu
16/03/2012
16h10 H.Đẫy 64 CLB Bóng đá Hà Nội - Sông Lam Nghệ An
18h30 T.Nhất 65 Navibank Sài Gòn - SHB Đà Nẵng
Thứ Bảy
17/03/2012
16h10 L.Tray 66 Vicem Hải Phòng - Becamex Bình Dương
16h10 K.Giang 67 Kienlongbank K. Giang - Thanh Hóa
18h30 N.Trang 68 Khatoco Khánh Hòa - Hà Nội T&T
Chủ Nhật
18/03/2012
16h10 N.Bình 69 XM The Vissai Ninh Bình - Sài Gòn FC
18h30 Đ.Tháp 70 TĐCS Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai
Lượt Ngày Giờ Sân MT CLB - CLB
Lượt 11 Thứ Bảy
24/03/2012
16h10 Pleiku 71 Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội T&T
16h10 K.Giang 72 Kienlongbank K. Giang - Vicem Hải Phòng
18h30 N.Trang 73 Khatoco Khánh Hòa - Thanh Hóa
Chủ Nhật
25/03/2012
16h10 Đ.Tháp 74 TĐCS Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng
18h30 T.Nhất 75 Sài Gòn FC - Becamex Bình Dương
Thứ Hai
26/03/2012
16h10 H.Đẫy 76 CLB Bóng đá Hà Nội - Navibank Sài Gòn
16h10 N.Bình 77 XM The Vissai Ninh Bình - Sông Lam Nghệ An
Lượt 12 Thứ Sáu
30/3/2012
16h10 Vinh 78 Sông Lam Nghệ An - Khatoco Khánh Hòa
18h30 T.Nhất 79 Navibank Sài Gòn - Kienlongbank K. Giang
Thứ Bảy
31/3/2012
16h10 L.Tray 80 Vicem Hải Phòng - CLB Bóng đá Hà Nội
18h30 C.Lăng 81 SHB Đà Nẵng - XM The Vissai Ninh Bình
Chủ Nhật
01/4/2012
16h10 T.Hóa 82 Thanh Hóa - TĐCS Đồng Tháp
16h10 H.Đẫy 83 Hà Nội T&T - Sài Gòn FC
18h30 B.Dương 84 Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai
Lượt 13 Thứ Bảy
07/4/2012
16h10 Pleiku 85 Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa
18h30 Đ.Tháp 86 TĐCS Đồng Tháp - Kienlongbank K. Giang
Chủ Nhật
08/4/2012
16h10 N.Bình 87 XM The Vissai Ninh Bình - CLB Bóng đá Hà Nội
17h00 B.Dương 88 Becamex Bình Dương - Khatoco Khánh Hòa
18h30 C.Lăng 89 SHB Đà Nẵng - Vicem Hải Phòng
Lượt Ngày Giờ Sân MT CLB - CLB
Lượt 14 Thứ Bảy
14/4/2012
17h00 T.Nhất 92 Navibank Sài Gòn - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 Vinh 93 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng
16h10 K.Giang 94 Kienlongbank K. Giang - Hà Nội T&T
18h30 H.Đẫy 95 CLB Bóng đá Hà Nội - Becamex Bình Dương
Chủ Nhật
15/4/2012
16h10 N.Trang 96 Khatoco Khánh Hòa - TĐCS Đồng Tháp
17h00 T.Hóa 97 Thanh Hóa - XM The Vissai Ninh Bình
18h30 L.Tray 98 Vicem Hải Phòng - Sài Gòn FC
Đấu bù Lượt 13 Thứ Năm
19/4/2012
16h10 H.Đẫy 90 Hà Nội T&T - Navibank Sài Gòn
17h00 T.Nhất 91 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An
Lượt 15 Thứ Bảy
28/4/2012
16h10 N.Trang 99 Khatoco Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng
18h30 H.Đẫy 100 Hà Nội T&T - CLB Bóng đá Hà Nội
Chủ Nhật
29/4/2012
16h10 Đ.Tháp 101 TĐCS Đồng Tháp - XM The Vissai Ninh Bình
16h10 K.Giang 102 Kienlongbank K. Giang - Becamex Bình Dương
18h30 L.Tray 103 Vicem Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai
Thứ Hai
30/4/2012
17h00 T.Hóa 104 Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An
19h00 T.Nhất 105 Sài Gòn FC - Navibank Sài Gòn
Lượt 16 Thứ Sáu
04/5/2012
17h00 T.Nhất 106 Navibank Sài Gòn - Vicem Hải Phòng
17h00 Vinh 107 Sông Lam Nghệ An - TĐCS Đồng Tháp
Thứ Bảy
05/5/2012
17h00 H.Đẫy 108 CLB Bóng đá Hà Nội - Kienlongbank K. Giang
17h00 N.Bình 109 XM The Vissai Ninh Bình - Khatoco Khánh Hòa
19h00 B.Dương 110 Becamex Bình Dương - Hà Nội T&T
Chủ Nhật
06/5/2012
16h10 Pleiku 111 Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn FC
18h30 C.Lăng 112 SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa
Lượt 17 Thứ Bảy
12/5/2012
16h10 N.Trang 113 Khatoco Khánh Hòa - CLB Bóng đá Hà Nội
16h10 Pleiku 114 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng
18h30 B.Dương 115 Becamex Bình Dương - Thanh Hóa
Chủ Nhật
13/5/2012
16h10 Đ.Tháp 116 TĐCS Đồng Tháp - Vicem Hải Phòng
18h30 T.Nhất 117 Sài Gòn FC - Kienlongbank K. Giang
Thứ Hai
14/5/2012
17h00 H.Đẫy 118 Hà Nội T&T - Sông Lam Nghệ An
17h00 N.Bình 119 XM The Vissai Ninh Bình - Navibank Sài Gòn
Lượt 18 Thứ Bảy
19/5/2012
16h10 N.Trang 120 Khatoco Khánh Hòa - Becamex Bình Dương
17h00 T.Nhất 121 Navibank Sài Gòn - Hà Nội T&T
18h30 Vinh 122 Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn FC
Chủ Nhật
20/05/2012
16h10 K.Giang 123 Kienlongbank K. Giang - TĐCS Đồng Tháp
17h00 T.Hóa 124 Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 H.Đẫy 125 CLB Bóng đá Hà Nội - XM The Vissai Ninh Bình
18h30 L.Tray 126 Vicem Hải Phòng - SHB Đà Nẵng
Lượt Ngày Giờ Sân MT CLB - CLB
Lượt 19 Thứ Bảy
26/05/2012
17h00 T.Hóa 127 Thanh Hóa - Hà Nội T&T
19h00 L.Tray 128 Vicem Hải Phòng - XM The Vissai Ninh Bình
Chủ Nhật
27/5/2012
16h10 K.Giang 129 Kienlongbank K. Giang - Khatoco Khánh Hòa
17h00 H.Đẫy 130 CLB Bóng đá Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai
18h30 C.Lăng 131 SHB Đà Nẵng - Sài Gòn FC
Thứ Tư
30/5/2012
17h00 T.Nhất 132 Navibank Sài Gòn - TĐCS Đồng Tháp
17h00 Vinh 133 Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương
Lượt 20 Thứ Bảy
02/6/2012
16h10 N.Trang 134 Khatoco Khánh Hòa - Vicem Hải Phòng
18h30 H.Đẫy 135 Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng
Chủ Nhật
03/6/2012
16h10 Đ.Tháp 136 TĐCS Đồng Tháp - CLB Bóng đá Hà Nội
17h00 N.Bình 137 XM The Vissai Ninh Bình - Kienlongbank K. Giang
18h30 T.Nhất 138 Sài Gòn FC - Thanh Hóa
Thứ Ba
10/7/2012
16h10 Pleiku 139 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An
17h00 B.Dương 140 Becamex Bình Dương - Navibank Sài Gòn
Lượt 21 Thứ Bảy
14/7/2012
17h00 T.Nhất 141 Sài Gòn FC - Khatoco Khánh Hòa
17h00 C.Lăng 142 SHB Đà Nẵng - CLB Bóng đá Hà Nội
19h00 H.Đẫy 143 Hà Nội T&T - XM The Vissai Ninh Bình
Chủ Nhật
15/7/2012
16h10 Pleiku 144 Hoàng Anh Gia Lai - Kienlongbank K. Giang
17h00 Vinh 145 Sông Lam Nghệ An - Vicem Hải Phòng
17h00 T.Hóa 146 Thanh Hóa - Navibank Sài Gòn
18h30 B.Dương 147 Becamex Bình Dương - TĐCS Đồng Tháp
Lượt 22 Thứ Bảy
21/7/2012
16h10 Đ.Tháp 148 TĐCS Đồng Tháp - Sài Gòn FC
17h00 N.Bình 149 XM The Vissai Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai
18h30 L.Tray 150 Vicem Hải Phòng - Hà Nội T&T
Chủ Nhật
22/7/2012
16h10 K.Giang 151 Kienlongbank K. Giang - Sông Lam Nghệ An
17h00 T.Nhất 152 Navibank Sài Gòn - Khatoco Khánh Hòa
17h00 H.Đẫy 153 CLB Bóng đá Hà Nội - Thanh Hóa
18h30 C.Lăng 154 SHB Đà Nẵng - Becamex Bình Dương
Lượt 23 Thứ Bảy
28/7/2012
16h10 N.Trang 155 Khatoco Khánh Hòa - Hoàng Anh Gia Lai
17h00 L.Tray 156 Vicem Hải Phòng - Thanh Hóa
18h30 T.Nhất 157 Navibank Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An
Chủ Nhật
29/7/2012
16h10 K.Giang 158 Kienlongbank K. Giang - SHB Đà Nẵng
16h10 Đ.Tháp 159 TĐCS Đồng Tháp - Hà Nội T&T
17h00 N.Bình 160 XM The Vissai Ninh Bình - Becamex Bình Dương
18h30 H.Đẫy 161 CLB Bóng đá Hà Nội - Sài Gòn FC
Lượt Ngày Giờ Sân MT CLB - CLB
Lượt 24 Thứ Bảy
04/8/2012
16h10 Pleiku 162 Hoàng Anh Gia Lai - TĐCS Đồng Tháp
17h00 T.Hóa 163 Thanh Hóa - Kienlongbank K. Giang
18h30 B.Dương 164 Becamex Bình Dương - Vicem Hải Phòng
Chủ Nhật
05/8/2012
17h00 C.Lăng 165 SHB Đà Nẵng - Navibank Sài Gòn
17h00 T.Nhất 166 Sài Gòn FC - XM The Vissai Ninh Bình
17h00 Vinh 167 Sông Lam Nghệ An - CLB Bóng đá Hà Nội
19h00 H.Đẫy 168 Hà Nội T&T - Khatoco Khánh Hòa
Lượt 25 Chủ Nhật
12/8/2012
16h10 Vinh 169 Sông Lam Nghệ An - XM The Vissai Ninh Bình
16h10 T.Nhất 170 Navibank Sài Gòn - CLB Bóng đá Hà Nội
16h10 L.Tray 171 Vicem Hải Phòng - Kienlongbank K. Giang
16h10 C.Lăng 172 SHB Đà Nẵng - TĐCS Đồng Tháp
16h10 T.Hóa 173 Thanh Hóa - Khatoco Khánh Hòa
16h10 H.Đẫy 174 Hà Nội T&T - Hoàng Anh Gia Lai
16h10 B.Dương 175 Becamex Bình Dương - Sài Gòn FC
Lượt 26 Chủ Nhật
19/8/2012
16h10 Pleiku 176 Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương
16h10 Đ.Tháp 177 TĐCS Đồng Tháp - Thanh Hóa
16h10 N.Bình 178 XM The Vissai Ninh Bình - SHB Đà Nẵng
16h10 N.Trang 179 Khatoco Khánh Hòa - Sông Lam Nghệ An
16h10 K.Giang 180 Kienlongbank K. Giang - Navibank Sài Gòn
16h10 H.Đẫy 181 CLB Bóng đá Hà Nội - Vicem Hải Phòng
16h10 T.Nhất 182 Sài Gòn FC - Hà Nội T&T

Theo VFF

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
 
 
Từ ngày 3 đến 6/4, hàng chục nghìn người hâm mộ tại TP HCM và Hà Nội đã giao lưu, gặp gỡ những huyền thoại bóng đá cùng chiếc cúp danh giá UEFA Champions League trong hành trình "Đường đến chung kết" của Heineken.
Cựu HLV của Barcelona, Radomir Antic, cho rằng việc bị ép phải chơi dạt biên khiến Lionel Messi không hài lòng.
Có công lớn đưa Monaco từ hạng nhì trở lại với giải đấu cao nhất nước Pháp, nhưng Claudio Ranieri gần như chắc chắn bị sa thải cuối mùa này.
Bị đội khách Than Quảng Ninh dẫn 2-0, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn kịp ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trong trận đấu sớm của lượt trận cuối cùng giai đoạn một.
 
totop