Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Malaysia 34 27 17 78
2 Singapore 19 18 17 54
3 Việt Nam 13 9 15 37
4 Indonesia 10 12 19 41
5 Thái Lan 8 14 20 42
6 Philippines 7 8 9 24
7 Myanmar 4 3 3 10
8 Brunei 0 1 5 6
9 Lào 0 1 1 2
10 Campuchia 0 0 5 5
11 Đông Timor 0 0 0 0
Thành tích đoàn Việt Nam
Ngày Môn Vận động viên HC
16/08 BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
17/08 BẮN CUNG (3 dây đồng đội nữ) Ngọc Huyền - Nhật Lệ - Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
18/08 BẮN CUNG (3 dây đồng đội nam - nữ) Kiều Oanh - Tiến Cương SEA games 29 - Huy chương đồng
19/08 ĐIỀN KINH (Marathon nữ) Hoàng Thị Thanh SEA games 29 - Huy chương bạc
20/08 WUSHU - Kiếm thuật nữ Dương Thúy Vi SEA games 29 - Huy chương vàng
20/08 WUSHU - Côn thuật nữ Hoàng Thị Phương Giang SEA games 29 - Huy chương vàng
20/08 BÓNG BÀN - đôi nam nữ Đinh Quang Linh & Mai Hoàng Mỹ Trang SEA games 29 - Huy chương đồng
20/08 WUSHU - nam quyền nữ Nguyễn Thục Anh SEA games 29 - Huy chương đồng
20/08 BẮN CUNG - cung 1 dây cá nhân nam Chu Đức Anh SEA games 29 - Huy chương vàng
20/08 THỂ DỤC DỤNG CỤ Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng và Trần Đình Vương SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 WUSHU - thương thuật nữ Dương Thúy Vi SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 XE ĐẠP - đua vòng tròn Nguyễn Thị Thật SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 WUSHU - nam đao & nam côn Nguyễn Quốc Khánh SEA games 29 - Huy chương bạc
21/08 ĐẤU KIẾM - kiếm chém nam Vũ Thành An SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 BƠI - 50m ngửa Lê Nguyễn Paul SEA games 29 - Huy chương đồng
21/08 BƠI - 200m bướm nữ Lê Thị Mỹ Thảo SEA games 29 - Huy chương bạc
21/08 BƠI - 400m tự do nam Nguyễn Hữu Kim Sơn SEA games 29 - Huy chương đồng
21/08 BƠI - 100m ngửa nữ Nguyễn Thị Ánh Viên SEA games 29 - Huy chương vàng
21/08 BƠI - 50m bướm nam Lê Nguyễn Paul SEA games 29 - Huy chương đồng
22/08 BẮN CUNG - Cung 1 dây đồng đội nam nữ Hoàng Văn Lộc, Lộc Thị Đào SEA games 29 - Huy chương đồng