Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Indonesia 1 0 0 1
2 Malaysia 1 0 0 1
3 Philippines 0 1 0 1
4 Việt Nam 0 1 0 1
5 Brunei 0 0 0 0
6 Campuchia 0 0 0 0
7 Lào 0 0 0 0
8 Myanma 0 0 0 0
9 Singapore 0 0 0 0
10 Thái Lan 0 0 0 0
11 Đông Timor 0 0 0 0
Thành tích đoàn Việt Nam
Ngày Môn Vận động viên HC
16/08 BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) Châu Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc