Klitschko chán nản vì Fury liên tục hoãn trận đấu

"Tiến sĩ búa thép" không giấu thất vọng vì đối thủ lần thứ hai trì hoãn trận tái đấu với anh.

 
totop