Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Malaysia 2 1 2 5
2 Indonesia 2 0 1 3
3 Myanma 1 0 0 1
4 Việt Nam 0 2 0 2
5 Philippines 0 1 1 2
6 Thái Lan 0 1 0 1
7 Brunei 0 0 1 1
8 Lào 0 0 1 1
9 Campuchia 0 0 0 0
10 Singapore 0 0 0 0
11 Đông Timor 0 0 0 0
Thành tích đoàn Việt Nam
Ngày Môn Vận động viên HC
16/08 BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) Châu Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
17/08 BĂN CUNG (3 dây đồng đội nữ) Ngọc Huyền - Nhật Lệ - Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc