Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Malaysia 4 4 3 11
2 Indonesia 2 0 1 3
3 Myanmar 2 0 0 2
4 Singapore 1 2 2 5
5 Thái Lan 1 1 0 2
6 Việt Nam 0 2 0 2
7 Philippines 0 1 2 3
8 Lào 0 1 1 2
9 Brunei 0 0 2 2
10 Campuchia 0 0 2 2
11 Đông Timor 0 0 0 0
Thành tích đoàn Việt Nam
Ngày Môn Vận động viên HC
16/08 BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) Châu Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
17/08 BĂN CUNG (3 dây đồng đội nữ) Ngọc Huyền - Nhật Lệ - Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc