Cua-rơ Lào bị bể bánh, suýt tuột Áo Vàng Cup Truyền hình TP HCM

VUS TP HCM được một phen hồi hộp khi Áo Vàng Alex Ariya Phounsavath bể bánh cách đích đến khoảng 7km ở chặng thi đấu áp chót hôm nay 29/4.