Thứ hai, 30/7/2012 | 00:00 GMT+7
|

Lịch thi đấu môn: Bóng bàn - Olympic 2012

Lịch thi đấu đã được công bố như sau

30/07/2012

Vòng ba đơn nam                                                 16:00

Vòng 4 đơn nữ                                                     21:30

31/07/2012

Vòng tứ kết đơn nữ  (1/4)                                     16:00

Vòng bán kết đơn nữ  (1/2)                                  22:00

Vòng tứ kết đơn nam  (1/4)                                  02:00 (01-08)

01/08/2012

Vòng bán kết đơn nam  (1/2)                               16:00

Trận tranh huy chương đồng đơn nam                 20:30

Trận tranh huy chương vàng đơn nam                 21:30

02/08/2012

Vòng bán kết đơn nam  (1/2)                               16:00

Trận tranh huy chương đồng đơn nam                 20:30

Trận tranh huy chương vàng đơn nam                 21:30

03/08/2012

Vòng 1 đồng đội nữ                                             16:00

Vòng 1 đồng đội nam                                           01:00 (04-08)

04/08/2012

Vòng 1 đồng đội nam                                           16:00

Vòng tứ kết đồng đội nữ  (1/4)                             20:30

05/08/2012

Vòng tứ kết đồng đội nam  (3/4)                          16:00

Vòng bán kết đồng đội nữ  (1/2)                          01:00 (06-08)

06/08/2012

Vòng bán kết đồng đội nữ  (2/2)                          16:00

Vòng bán kết đồng đội nam  (1/2)                        20:30

07/08/2012

Trận tranh huy chương đồng đồng đội nữ            17:00

Trận tranh huy chương vàng đồng đội nữ            21:30

08/08/2012

Trận tranh huy chương đồng đồng đội nam         17:00

Trận tranh huy chương vàng đồng đội nam         21:30

Xem toàn bộ lịch thi đấu tại đây