Lịch thi đấu

Thứ hai, 14/081 Môn
Bắn cung
2
 • Cung cộng lực - luyện tập
 • Cung cộng lực - luyện tập
Thứ ba, 15/081 Môn
Bắn cung
3
 • Cung cộng lực - luyện tập chính thức và kiểm tra dụng cụ thi đấu
 • Cung cộng lực - họp đội trưởng
 • Cung cộng lực - luyện tập chính thức và kiểm tra dụng cụ thi đấu
Thứ tư, 16/081 Môn
Bắn cung
11
 • Cung cộng lực - loại khoảng cách 1
 • Cung cộng lực - loại khoảng cách 2
 • Cung cộng lực - loại vòng 1/8 cá nhân nam nữ
 • Cung cộng lực - tứ kết cá nhân nam nữ
 • Cung cộng lực - bán kết cá nhân nam nữ
 • Cung cộng lực - tranh Huy chương đồng cá nhân nữ
 • Cung cộng lực - tranh Huy chương đồng cá nhân nam
 • Cung cộng lực - tranh Huy chương vàng cá nhân nữ
 • Cung cộng lực - tranh Huy chương vàng cá nhân nam
 • Cung cộng lực - trao huy chương cá nhân nữ
 • Cung cộng lực - trao huy chương cá nhân nam
Thứ năm, 17/081 Môn
Bắn cung
8
 • Cung cộng lực - tứ kết đồng đội nam nữ
 • Cung cộng lực - bán kết đồng đội nam nữ
 • Cung cộng lực - tranh HC đồng đồng đội nữ
 • Cung cộng lực - tranh HC đồng đồng đội nam
 • Cung cộng lực - tranh HC vàng đồng đội nữ
 • Cung cộng lực - tranh HC vàng đồng đội nam
 • Cung cộng lực - trao huy chương đồng đội nữ
 • Cung cộng lực - trao huy chương đồng đội nam
Thứ sáu, 18/081 Môn
Bắn cung
5
 • Cung cộng lực - tứ kết đồng đội hỗn hợp
 • Cung cộng lực - bán kết đồng đội hỗn hợp
 • Cung cộng lực - tranh HC đồng đồng đội hỗn hợp
 • Cung cộng lực - tranh HC vàng đồng đội hỗn hợp
 • Cung cộng lực - trao huy chương đồng đội hỗn hợp
Thứ bảy, 19/082 Môn
Bóng bầu dục
18
 • Malaysia - Campuchia - Bảng - Nam
 • Philippines - Indonesia - Bảng - Nam
 • Singapore - Lào - Bảng - Nữ
 • Thái Lan - Singapore - Bảng - Nam
 • Thái Lan - Indonesia - Bảng - Nữ
 • Philippines - Malaysia - Bảng - Nữ
 • Philippines - Campuchia - Bảng - Nam
 • Malaysia - Singapore - Bảng - Nam
 • Thái Lan - Indonesia - Bảng - Nam
 • Singapore - Indonesia - Bảng - Nữ
 • Thái Lan - Malaysia - Bảng - Nữ
 • Philippines - Lào - Bảng - Nữ
 • Malaysia - Philippines - Bảng - Nam
 • Thái Lan - Campuchia - Bảng - Nam
 • Singapore - Indonesia - Bảng - Nam
 • Thái Lan - Singapore - Bảng - Nữ
 • Philippines - Indonesia - Bảng - Nữ
 • Malaysia - Lào - Bảng - Nữ
Bắn cung
2
 • Cung truyền thống - luyện tập chính thức và kiểm tra dụng cụ thi đấu
 • Cung truyền thống - luyện tập chính thức và kiểm tra dụng cụ thi đấu
Chủ nhật, 20/085 Môn
Đua ngựa
2
 • Thái Lan - Malaysia - đấu tập
 • Singapore - Brunei - đấu tập
Bóng bầu dục
5
 • Thái Lan - Philippines - Bảng - Nữ
 • Lào - Indonesia - Bảng - Nữ
 • Singapore - Malaysia - Bảng - Nữ
 • Malaysia - Thái Lan - Bảng - Nam
 • Indonesia - Campuchia - Bảng - Nam
Bắn súng
3
 • Súng trường & ngắn - Tập chính thức
 • Đĩa bay Double Trap cá nhân nam - Tập luyện
 • Kiểm tra thiết bị
Bắn cung
11
 • Cung truyền thống - loại khoảng cách 1
 • Cung truyền thống - loại khoảng cách 2
 • Cung truyền thống - loại vòng 1/8 cá nhân nam nữ
 • Cung truyền thống - tứ kết cá nhân nam nữ
 • Cung truyền thống - bán kết cá nhân nam nữ
 • Cung truyền thống - tranh Huy chương đồng cá nhân nữ
 • Cung truyền thống - tranh Huy chương đồng cá nhân nam
 • Cung truyền thống - tranh Huy chương vàng cá nhân nữ
 • Cung truyền thống - tranh Huy chương vàng cá nhân nam
 • Cung truyền thống - trao huy chương cá nhân nữ
 • Cung truyền thống - trao huy chương cá nhân nam
Khúc côn cầu trên băng
2
 • Nam: Indonesia (INA) vs Malaysia (MAS)
 • Nam: Thailand (THA) vs Singapore (SGP)
Thứ hai, 21/088 Môn
Ba môn phối hợp
4
 • Cá nhân nam - Chung kết
 • Cá nhân nữ - Chung kết
 • Cá nhân nam - Trao huy chương
 • Cá nhân nữ - Trao huy chương
Bơi lội
18
 • 50m bơi ngửa nam
 • 200m bơi bướm nữ
 • 400m bơi tự do nam
 • 100m bơi ngửa nữ
 • 50m bơi bướm nam
 • 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ
 • 50m bơi ngửa nam
 • 200m bơi bướm nữ
 • 400m bơi tự do nam
 • 50m bơi ngửa nam - trao huy chương
 • 200m bơi bướm nữ - trao huy chương
 • 100m bơi ngửa nữ
 • 50m bơi bướm nam
 • 400m bơi tự do nam - trao huy chương
 • 100m bơi ngửa nữ - trao huy chương
 • 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ
 • 50m bơi bướm nam - trao huy chương
 • 4x100m bơi tự do tiếp sức nữ - trao huy chương
Bắn súng
7
 • Súng trường hơi 10m nam - Tập luyện
 • Súng ngắn 25m nữ - Tập luyện
 • Súng ngắn 50m nam - Tập luyện
 • Đĩa bay Double Trap cá nhân nam (150 mục tiêu) - Vòng loại
 • Đĩa bay Double Trap cá nhân nam (150 mục tiêu) - Chung kết
 • Đĩa bay nam - Tập luyện
 • Đĩa bay Double Trap cá nhân nam - Trao huy chương
Bắn cung
8
 • Cung truyền thống - tứ kết đồng đội nam nữ
 • Cung truyền thống - bán kết đồng đội nam nữ
 • Cung truyền thống - tranh HC đồng đồng đội nữ
 • Cung truyền thống - tranh HC đồng đồng đội nam
 • Cung truyền thống - tranh HC vàng đồng đội nữ
 • Cung truyền thống - tranh HC vàng đồng đội nam
 • Cung truyền thống - trao huy chương đồng đội nữ
 • Cung truyền thống - trao huy chương đồng đội nam
Đấu kiếm
10
 • Kiếm liễu cá nhân nữ
 • Kiếm chém cá nhân nam
 • Kiếm liễu cá nhân nữ - tứ kết
 • Kiếm chém cá nhân nam - tứ kết
 • Kiếm liễu cá nhân nữ - bán kết
 • Kiếm chém cá nhân nam - bán kết
 • Kiếm liễu cá nhân nữ
 • Kiếm chém cá nhân nam
 • Kiếm liễu cá nhân nữ - trao huy chương
 • Kiếm chém cá nhân nam - trao huy chương
Khúc côn cầu
7
 • Nam: Malaysia (MAS) vs Philippines (PHI)
 • Nữ: Thailand (THA vs Philippines (PHI)
 • Nam: Indonesia (INA) vs Vietnam (VIE)
 • Nữ: Indonesia (INA) vs Singapore (SGP)
 • Nam: Thailand (THA) vs Singapore (SGP)
 • Nữ: Malaysia (MAS) vs Philippines (PHI)
 • Nam: Malaysia (MAS) vs Vietnam (VIE)
Đua thuyền
3
 • Laser tiêu chuẩn đồng đội nam - Vòng tròn ngày 1
 • Laser radial đồng đội nữ - Vòng tròn ngày 1
 • Optimist hỗn hợp (U16) - Vòng tròn ngày 1
Khúc côn cầu trên băng
2
 • Nam: Indonesia (INA) vs Philippines (PHI)
 • Nam: Malaysia (MAS) vs Thailand (THA)
Thứ ba, 22/0812 Môn
Karate
19
 • Toàn bộ võ sĩ - cân phân hạng
 • Kata cá nhân nữ - loại trực tiếp
 • Kata cá nhân nam - loại trực tiếp
 • Kumite nữ dưới 50 kg - loại trực tiếp
 • Kumite nam dưới 60 kg - loại trực tiếp
 • Kumite nữ trên 68 kg - loại trực tiếp
 • Kumite nam dưới 67 kg - loại trực tiếp
 • Kata cá nhân nữ - tranh huy chương
 • Kata cá nhân nam - tranh huy chương
 • Kumite nữ dưới 50 kg - tranh huy chương
 • Kumite nam dưới 60 kg - tranh huy chương
 • Kumite nữ trên 68 kg - tranh huy chương
 • Kumite nam dưới 67 kg - tranh huy chương
 • Kata cá nhân nữ - trao huy chương
 • Kata cá nhân nam - trao huy chương
 • Kumite nữ dưới 50 kg - trao huy chương
 • Kumite nam dưới 60 kg - trao huy chương
 • Kumite nữ trên 68 kg - trao huy chương
 • Kumite nam dưới 67 kg - trao huy chương
Đua ngựa
2
 • Singapore - Thái Lan - bảng
 • Malaysia - Brunei - bảng
Cầu lông
7
 • Đồng đội nữ Singapore - Việt Nam
 • Đồng đội nữ Myanmar - Malaysia
 • Đồng đội nữ Lào - Indonesia
 • Đồng đội nam Indonesia - Campuchia
 • Đồng đội nam Thái Lan - Việt Nam
 • Đồng đội nam Singapore - Myanmar
 • Đồng đội nam Lào - Malaysia
Bơi lội
18
 • 200m bơi ngửa nữ
 • 200m bơi ếch nam
 • 50m bơi ếch nữ
 • 200m bơi bướm nam
 • 400m bơi tự do nữ
 • 4x100m bơi tự do tiếp sức nam
 • 200m bơi ngửa nữ
 • 200m bơi ếch nam
 • 50m bơi ếch nữ
 • 200m bơi ngửa nữ - trao huy chương
 • 200m bơi ếch nam - trao huy chương
 • 200m bơi bướm nam
 • 400m bơi tự do nữ
 • 50m bơi ếch nữ - trao huy chương
 • 200m bơi bướm nam - trao huy chương
 • 4x100m bơi tự do tiếp sức nam
 • 400m bơi tự do nữ - trao huy chương
 • 4x100m bơi tự do tiếp sức nam - trao huy chương
Bắn súng
13
 • Súng trường hơi 10m nam (60 viên) - Vòng loại
 • Súng ngắn 50m nam (60 viên) - Vòng loại
 • Súng ngắn 25m nữ (30 + 30 viên) - Vòng loại
 • Đĩa bay nam - Vòng loại
 • Súng trường hơi 10m nam - Chung kết
 • Súng ngắn 25m nữ - Chung kết
 • Súng trường nằm 50m nam - Tập luyện
 • Súng ngắn 50m nam - Chung kết
 • Súng trường nằm 50m nữ - Tập luyện
 • Súng ngắn bắn nhanh 25m nam - Tập luyện
 • Súng trường hơi 10m nam - Trao huy chương
 • Súng ngắn 25m nữ - Trao huy chương
 • Súng ngắn 50m nam - Trao huy chương
Bowling trên cỏ
8
 • Bốn người nữ - Vòng loại
 • Bốn người nam - Vòng loại
 • Bốn người nam - Vòng loại
 • Bốn người nữ - Vòng loại
 • Ba người nam - Vòng loại
 • Ba người nữ - Vòng loại
 • Bốn người nam - Vòng loại
 • Bốn người nữ - Vòng loại
Billards & Snooker
10
 • Bida Anh đôi nam
 • Pool 9 bi đôi nam
 • Pool 9 bi đơn nữ
 • Bida Anh đôi nam
 • Snooker đôi nam
 • Pool 9 bi đơn nữ
 • Pool 9 bi đôi nam
 • Pool 9 bi đôi nam
 • Snooker đôi nam
 • Pool 9 bi đơn nữ
Bắn cung
5
 • Cung truyền thống - tứ kết đồng đội hỗn hợp
 • Cung truyền thống - bán kết đồng đội hỗn hợp
 • Cung truyền thống - tranh HC đồng đồng đội hỗn hợp
 • Cung truyền thống - tranh HC vàng đồng đội hỗn hợp
 • Cung truyền thống - trao huy chương đồng đội hỗn hợp
Đấu kiếm
10
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nữ
 • Kiếm liễu cá nhân nam
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nữ - tứ kết
 • Kiếm liễu cá nhân nam - tứ kết
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nữ - bán kết
 • Kiếm liễu cá nhân nam - bán kết
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nữ
 • Kiếm liễu cá nhân nam
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nữ - trao huy chương
 • Kiếm liễu cá nhân nam - trao huy chương
Khúc côn cầu
6
 • Nam: Indonesia (INA) vs Singapore (SGP)
 • Nữ: Thailand (THA) vs Singapore (SGP)
 • Nam: Philippines (PHI) vs Thailand (THA)
 • Nam: Singapore (SGP) vs Vietnam (VIE)
 • Nữ: Indonesia (INA) vs Malaysia (MAS)
 • Nam: Thailand (THA) vs Malaysia (MAS)
Đua thuyền
7
 • Laser tiêu chuẩn đồng đội nam - Vòng tròn & bán kết ngày 2
 • Laser radial đồng đội nữ - Vòng tròn & bán kết ngày 2
 • Optimist hỗn hợp (U16) - Vòng tròn & bán kết ngày 2
 • Thuyền quốc tế 470 nam - hai tay cá nhân - Ngày 1
 • Thuyền quốc tế 470 nữ - hai tay cá nhân - Ngày 1
 • Thuyền quốc tế 420 nam (U19) - hai tay cá nhân - Ngày 1
 • Thuyền quốc tế 420 nữ (U19) - hai tay cá nhân - Ngày 1
Khúc côn cầu trên băng
2
 • Nam: Philippines (PHI) vs Singapore (SGP)
 • Nam: Thailand (THA) vs Indonesia (INA)
Thứ tư, 23/0810 Môn
Karate
29
 • Toàn bộ võ sĩ - cân phân hạng
 • Kumite nữ dưới 55 kg - loại trực tiếp
 • Kumite nam dưới 65 kg - loại trực tiếp
 • Kumite đồng đội nữ - loại trực tiếp
 • Kumite nữ dưới 61 kg - loại trực tiếp
 • Kumite nam dưới 75 kg - loại trực tiếp
 • Kumite nữ dưới 68 kg - loại trực tiếp
 • Kumite nam trên 75 kg - loại trực tiếp
 • Kumite đồng đội nam - loại trực tiếp
 • Kumite nữ dưới 55 kg - tranh huy chương
 • Kumite nam dưới 65 kg - tranh huy chương
 • Kumite nữ dưới 61 kg - tranh huy chương
 • Kata đồng đội nữ - tranh huy chương
 • Kumite nam dưới 75 kg - tranh huy chương
 • Kata đồng đội nam - tranh huy chương
 • Kumite nữ dưới 68 kg - tranh huy chương
 • Kumite đồng đội nữ - tranh huy chương
 • Kumite nam trên 75 kg - tranh huy chương
 • Kumite đồng đội nam - tranh huy chương
 • Kumite nữ dưới 55 kg - trao huy chương
 • Kumite nam dưới 65 kg - trao huy chương
 • Kumite nữ dưới 61 kg - trao huy chương
 • Kata đồng đội nữ - trao huy chương
 • Kumite nam dưới 75 kg - trao huy chương
 • Kata đồng đội nam - trao huy chương
 • Kumite nữ dưới 68 kg - trao huy chương
 • Kumite đồng đội nữ - trao huy chương
 • Kumite nam trên 75 kg - trao huy chương
 • Kumite đồng đội nam - trao huy chương
Cầu lông
2
 • Đồng đội nam
 • Đồng đội nữ
Bơi lội
18
 • 100m bơi bướm nam
 • 100m bơi tự do nữ
 • 200m bơi tự do nam
 • 50m bơi bướm nữ
 • 200m bơi ngửa nam
 • 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ
 • 100m bơi bướm nam
 • 100m bơi tự do nữ
 • 200m bơi tự do nam
 • 100m bơi bướm nam - trao huy chương
 • 100m bơi tự do nữ - trao huy chương
 • 50m bơi bướm nữ
 • 200m bơi ngửa nam
 • 200m bơi tự do nam - trao huy chương
 • 50m bơi bướm nữ - trao huy chương
 • 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ
 • 200m bơi ngửa nam - trao huy chương
 • 4x200m bơi tự do tiếp sức nữ - trao huy chương
Bắn súng
11
 • Súng trường nằm 50m nam - Vòng loại 1
 • Súng ngắn bắn nhanh 25m nam - Vòng loại
 • Đĩa bay nam (50 mục tiêu) - Vòng loại
 • Súng trường nằm 50m nam - Vòng loại 2
 • Đĩa bay nam - Chung kết
 • Súng trường nằm 50m nữ - Vòng loại 1
 • Súng ngắn hơi 10m nữ - Tập luyện
 • Súng ngắn bắn nhanh 25m nam - Chung kết
 • Súng trường nằm 50m nữ - Vòng loại 2
 • Súng ngắn bắn nhanh 25m nam - Trao huy chương
 • Đĩa bay nam - Trao huy chương
Bowling trên cỏ
12
 • Ba người nữ - Vòng loại
 • Ba người nam - Vòng loại
 • Đôi nữ - Vòng loại
 • Đôi nam - Vòng loại
 • Bốn người nữ - Vòng loại
 • Bốn người nam - Vòng loại
 • Ba người nữ - Vòng loại
 • Ba người nam - Vòng loại
 • Đôi nam - Vòng loại
 • Đôi nữ - Vòng loại
 • Bốn người nam - Vòng loại
 • Bốn người nữ - Vòng loại
Billards & Snooker
9
 • Snooker đôi nam
 • Pool 9 bi đơn nữ
 • Bida Anh đơn nam
 • Pool 9 bi đơn nữ
 • Bida Anh đôi nam
 • Snooker đôi nam
 • Pool 9 bi đôi nam
 • Bida Anh đôi nam - trao giải
 • Snooker đôi nam - trao giải
Đấu kiếm
10
 • Kiếm chém cá nhân nữ
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nam
 • Kiếm chém cá nhân nữ - tứ kết
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nam - tứ kết
 • Kiếm chém cá nhân nữ - bán kết
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nam - bán kết
 • Kiếm chém cá nhân nữ
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nam - chung kết
 • Kiếm chém cá nhân nữ - trao huy chương
 • Kiếm ba cạnh cá nhân nam - trao huy chương
Khúc côn cầu
6
 • Nam: Philippines (PHI) vs Indonesia (INA)
 • Nữ: Singapore (SGP) vs Philippines (PHI)
 • Nam: Vietnam (VIE) vs Thailand (THA)
 • Nam: Singapore (SGP) vs Philippines
 • Nữ: Thailand (THA) vs Malaysia (MAS)
 • Nam: Indonesia (INA) vs Malaysia (MAS)
Đua thuyền
12
 • Laser tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung kết
 • Laser radial đồng đội nữ - Chung kết
 • Optimist hỗn hợp (U16) - Chung kết
 • Thuyền quốc tế 470 nam - hai tay cá nhân - Ngày 2
 • Thuyền quốc tế 470 nữ - hai tay cá nhân - Ngày 2
 • Thuyền quốc tế 420 nam (U19) - hai tay cá nhân - Ngày 2
 • Thuyền quốc tế 420 nữ (U19) - hai tay cá nhân - Ngày 2
 • Lướt ván buồm RS One nam - Ngày 1
 • Lướt ván buồm RS One nữ - Ngày 1
 • Optimist hỗn hợp (U16) - Trao huy chương
 • Laser tiêu chuẩn đồng đội nam - Trao huy chương
 • Laser radial đồng đội nữ - Trao huy chương
Khúc côn cầu trên băng
2
 • Nam: Singapore (SGP) vs Indonesia (INA)
 • Nam: Malaysia (MAS) vs Philippines (PHI)
Thứ năm, 24/0810 Môn
Karate
2
 • Kata đồng đội nữ - loại trực tiếp
 • Kata đồng đội nam - loại trực tiếp
Đua ngựa
1
 • Singapore - Malaysia - bảng
Cầu lông
3
 • Đồng đội nữ
 • Đồng đội nữ - trao giải
 • Đồng đội nam
Bơi lội
7
 • 200m bơi hỗn hợp nam
 • 200m bơi hỗn hợp nữ
 • 100m bơi ngửa nam
 • 100m bơi ếch nữ
 • 100m bơi tự do nam
 • 800m bơi tự do nữ
 • 4x200m bơi tự do tiếp sức nam
Bắn súng
8
 • Súng trường nằm 50m nam (60 viên) - Vòng loại
 • Súng ngắn hơi 10m nữ (40 viên) - Vòng loại
 • Đĩa bay Trap nam cá nhân - Tập luyện
 • Súng trường nằm 50m nữ (60 viên) - Vòng loại
 • Súng ngắn hơi 10m nữ - Chung kết
 • Súng trường nằm 50m nam - Chung kết
 • Súng trường 3x40 50m nam - Tập luyện
 • Súng trường hơi 10m nữ - Tập luyện
Bowling trên cỏ
7
 • Ba người nam - Vòng loại
 • Ba người nữ - Vòng loại
 • Đôi nam - Vòng loại
 • Đôi nữ - Vòng loại
 • Bốn người nam - Tranh HC đồng
 • Bốn người nam - Chung kết
 • Bốn người nam - Trao huy chương
Billards & Snooker
4
 • Bida Anh đơn nam
 • Pool 9 bi đơn nam
 • Snooker đơn nam
 • Pool 9 bi đơn nữ
Khúc côn cầu
3
 • Nữ: Philippines (PHI) vs Indonesia (INA)
 • Nam: Vietnam (VIE) vs Philippines
 • Nam: Thailand (THA) vs Indonesia (INA)
Đua thuyền
11
 • Thuyền quốc tế 470 nam - hai tay cá nhân - Ngày 3
 • Thuyền quốc tế 470 nữ - hai tay cá nhân - Ngày 3
 • Thuyền quốc tế 420 nam (U19) - hai tay cá nhân - Ngày 3
 • Thuyền quốc tế 420 nữ (U19) - hai tay cá nhân - Ngày 3
 • Lướt ván buồm RS One nam - Ngày 2
 • Lướt ván buồm RS One nữ - Ngày 2
 • Laser tiêu chuẩn nam - một tay cá nhân - Ngày 1
 • Laser radial nam - một tay cá nhân - Ngày 1
 • Laser radial nữ - một tay cá nhân - Ngày 1
 • Optimist nam (U16) - một tay cá nhân - Ngày 1
 • Optimist nữ (U16) - một tay cá nhân - Ngày 1
Pencak Silat
5
 • Seni / Artistry - Ganda Putra nam - Chung kết
 • Ganda Putra nam - Trao huy chương
 • Tanding - Trận đấu
 • Tanding - Trận đấu
 • Tanding - Trận đấu
Bảng tổng sắp huy chương
Quốc gia Tổng
1 Indonesia 1 0 0 1
2 Malaysia 1 0 0 1
3 Philippines 0 1 0 1
4 Việt Nam 0 1 0 1
5 Brunei 0 0 0 0
6 Campuchia 0 0 0 0
7 Lào 0 0 0 0
8 Myanma 0 0 0 0
9 Singapore 0 0 0 0
10 Thái Lan 0 0 0 0
11 Đông Timor 0 0 0 0
Thành tích đoàn Việt Nam
Ngày Môn Vận động viên HC
16/08 BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) Châu Kiều Oanh SEA games 29 - Huy chương bạc
Lịch thi đấu đoàn Việt Nam
 • BẮN CUNG (Cung 3 dây nam, nữ) - Châu Kiều Oanh, Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Mai Xuân Đức, Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng

  Vòng loại

 • BƠI NGHỆ THUẬT - Họp lãnh đội

  Vòng loại

 • BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) - Châu Kiều Oanh

  Vòng chung kết

 • CRICKET - Họp lãnh đội

  Vòng loại